ZNAJDŹ PRODUKT

KATALOG PRODUKTÓW

CECHY:

NORMA:

pn:88/K-80000
PN-88/K-80000 -- Śruby z łbem 6-kąt wieńcowym do łączenia podkładów przyzłącznych.